DSC 3305

Geïntegreerde teeltwijze

Onze teeltwijze valt onder de zogenaamde geïntegreerde teelt. Wat is dat juist?


Geïntegreerde teelt evenaart de biologische teelt, maar er zijn toch verschillen. Net zoals bij de biologische landbouw heeft het minder milieugevolgen dan de gangbare landbouw. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest wordt minimaal gehouden.

  • Sinds 2017 gebruiken we mechanische onkruidbestrijding. Zo gebruiken we schoffelmachines of roterende machines. We bewerken de grond minimaal zodat onkruid minder kans krijgt.
  • We beperken het gebruik van pesticiden maximaal (volledig weg voor onkruidbestrijding). Enkel in geval van nood kunnen we het wel aanwenden.
  • we hebben een 5-tal nestkastjes per ha, we hebben een nestkast voor de torenvalk

Heeft u ook al onze bijenkasten gezien? De bijen zorgen voor de bestuiving van onze bloesems. Tijdens de bloesemperiode is het een prachtig schouwspel.